Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων σχεδίασε και υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – Ήρων2» με στόχο την εκπαίδευση ενηλίκων πολιτών στην πληροφορική και την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού.   Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες (άνω των 18 ετών), αρχάριους της πληροφορικής.       Στα πλαίσια του προγράμματος διδάσκονται:

* Γενικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν οι υπολογιστές
* Η χρήση του λειτουργικού συστήματος Windows
* Η χρήση κειμενογράφου (Word)
* Η χρήση υπολογιστών φύλλων (Excel)
* Η χρήση προγράμματος παρουσιάσεων (Powerpoint)
* Οι βασικές λειτουργίες του διαδικτύου (αρχές χρήσης, πλοήγηση κ.λπ.)
* Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
* Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο (μηχανές αναζήτησης)
* Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση των πολιτών

* Σύγχρονα θέματα που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου (ασφάλεια, ιοί υπολογιστών κ.λπ.)

Η φοίτηση είναι χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους εκπαιδευόμενους.    Αιτήσεις συμμετοχής     Στη γραμματεία του προγράμματος             Δ/νση Βαφειαδάκη 2    τηλ. 22810 89224   ώρες λειτουργίας 10:00-14:00   όνομα γραμματέως: Τιμωνίδου Ναταλία