Στα Γραφεία της Ένωσης Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ, Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ (ΟΛΠ ΑΕ), Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας ΑΕ (ΟΛΡ ΑΕ), Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), Ένωσης Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας (ΕΕΑ), Ένωσης Πορθμείων, Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και Αντιρρυπαντικής ΑΕ προκειμένου να καθορισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις πιλοτικής εφαρμογής συστήματος συλλογής και παράδοσης στερεών αποβλήτων ανακυκλώσιμων και μη, που συγκεντρώνονται στα πάσης φύσεως επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται στα Ελληνικά λιμάνια.

Πηγή: Marinews.gr

Από την συνάντηση προέκυψε η αναγκαιότητα ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών προκειμένου να τύχει πλήρους εφαρμογής το σύστημα διαλογής ανακυκλώσιμων στερεών απορριμμάτων των πλοίων, ο έλεγχος της διαλογής στην πηγή (πλοίο) των απορριμμάτων κατά είδος (πλαστικό, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο) με τελικό στόχο τον περιορισμό των ποσοτήτων που οδηγούνται στα ΧΥΤΑ προς υγειονομική ταφή, την αξιοποίηση των ενεργειακών στερεών αποβλήτων και την μείωση του κόστους αποκομιδής και διάθεσης.

Στο πλαίσιο εφαρμογής περιβαλλοντολογικής συνείδησης, η πλοιοκτησία πρότεινε πιλοτικά να διαχωρίζονται επί των πλοίων τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα, να ελέγχονται προ της παράδοσης στον φορέα συλλογής και μεταφοράς, προκειμένου να προκύψουν ανταποδοτικά οφέλη για το περιβάλλον και την οικονομία. Για τον σκοπό αυτό οι Ενώσεις Πλοιοκτητών σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ θα εκδώσουν άμεσα οδηγίες για την εφαρμογή από τα πλοία του τρόπου διαχείρισης των ανακυκλώσιμων στερεών απορριμμάτων.

Αποφασίσθηκε η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου σε ένα ταχύπλοο ακτοπλοϊκό, δύο συμβατικά ακτοπλοϊκά και δύο κρουαζιερόπλοια για περίοδο τριών μηνών, αρχής γενομένης από 1/4/2009, βάσει κανόνων που θα καθορισθούν για τον λόγο αυτό με την εποπτεία της Πολιτείας.
Μετά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής διαχείρισης, συλλογής και παράδοσης των στερεών αποβλήτων ανακυκλώσιμων και μη, οι συμμετέχοντες ευελπιστούν ότι το μέτρο στο εγγύς μέλλον θα εφαρμοσθεί με απόλυτη επιτυχία σε όλα τα επιβατηγά πλοία που προσεγγίζουν στα Ελληνικά λιμάνια


Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 131 επισκέπτες και κανένα μέλος