Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης και ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, παραχώρησαν χθες το μεσημέρι κοινή συνέντευξη Τύπου σχετικά με τη ναυτική εκπαίδευση, στο κτήριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Ακολουθούν τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνέντευξης.

Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Καλωσορίζω στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου τον Υπουργό Παιδείας, τον αγαπητό φίλο κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, με τον οποίο είχαμε στενή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από την επανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας, ειδικότερα για το θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης που θα σας μιλήσουμε σήμερα.Όπως ξέρετε οι περισσότεροι, αλλά και συμφωνούμε όλοι, η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας, θεμελιώνεται στη ναυτική μας παράδοση και οικοδομείται με τη ναυτική εκπαίδευση. Αυτά εξηγούν και το μέγεθος και το δυναμισμό της ελληνικής ναυτιλίας.
Ωστόσο ένα σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης, για να μπορεί να είναι αποδοτικό, πρέπει και να παρακολουθεί αλλά και να ενσωματώνει τις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις στο θέμα της ναυτικής τεχνολογίας αλλά και της ναυτικής εργασίας. Και όχι μόνο αυτό. Ένα σύστημα αποδοτικό πρέπει να έχει κατάλληλη οργάνωση και διοίκηση.

Δυστυχώς ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου αλλά και η εναλλαγή τους μεταξύ των διαφόρων σχημάτων που μεσολάβησαν μετά την κατάργησή του το 2009, επηρέασε το σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης σε κάθε επίπεδο. Αποφασίσαμε λοιπόν να παρέμβουμε σε κάθε ένα από τα αυτά τα επίπεδα με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία, τα περισσότερα από αυτά έχουν ήδη υλοποιηθεί.
Ξεκινώ κατ' αρχήν με τις προτεραιότητες. Έγινε αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και καταγραφή των προτεραιοτήτων με προτάσεις άμεσων μέτρων, 22 προτάσεις άμεσων μέτρων τις οποίες θα τις λάβετε στο e-mail σας, οι μισές από αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων για τη ναυτική εκπαίδευση. Κορυφαία για μας προτεραιότητα είναι η προσαρμογή στις απαιτήσεις της τροποποιημένης διεθνούς συμβάσεως STCW, η οποία όπως ξέρετε καθορίζει πρότυπα και επίπεδα εκπαίδευσης και πιστοποίησης και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για την εφαρμογή της από την 1η Ιουλίου του 2013.
Για την προετοιμασία του Υπουργείου, σε συνέχεια Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε στο εσωτερικό των δομών ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου μας, προτάθηκε και συμφωνήθηκε με το Ίδρυμα Ευγενίδη, να υπάρξει υποστήριξη από το Ίδρυμα για την προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την πιστοποίηση της εγκυρότητάς τους σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της Διεθνούς Συμβάσεως.

Σε θεσμικό επίπεδο, έχουν αξιολογηθεί και αξιολογούνται όλες οι υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικές πράξεις που αφορούν στο σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης, με στόχο να γίνει η προσαρμογή τους σ’ αυτά τα δεδομένα και απαιτήσεις. Όσον αφορά στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων, το Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης στις 17 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε ύστερα από αρκετό καιρό, πήρε κάποιες αποφάσεις, ωστόσο εκείνο που εμείς προγραμματίζουμε να κάνουμε είναι να ξαναδούμε τη σύνθεσή του και να διευρύνουμε τις αρμοδιότητές του.
Σε διοικητικό επίπεδο, αποφασίσαμε να θέσουμε τις αρμοδιότητες της ναυτικής εκπαίδευσης που είναι διάσπαρτες στο Υπουργείο, υπό ενιαία Διοίκηση. Μια νέα υπηρεσία ναυτικής εκπαίδευσης, η οποία θα δημιουργηθεί μετά τη νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου και το Προεδρικό Διάταγμα που θα κάνει την κατανομή του στο νέο οργανωτικό σχήμα.
Αυτή η Διεύθυνση θα υλοποιήσει και ορισμένα έργα προτεραιότητας. Ένα από αυτά είναι ένα help and service desk για να εξυπηρετεί τους λειτουργούς και τους χρήστες του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης, μια ιστοσελίδα στα Ελληνικά και στ’ Αγγλικά καθώς και μια πλατφόρμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το e-learning όπως λέμε.
Σε οργανωτικό επίπεδο τώρα: Για την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, συγκροτήθηκε ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων, στις επόμενες μέρες πρόκειται να δημοσιευθεί και το ΦΕΚ της Υπηρεσίας αυτής, η οποία θ’ αναλάβει να βελτιώσει το μηχανισμό διαχείρισης και υλοποίησης των δράσεων στο εσωτερικό του Υπουργείου.

Σε επίπεδο υποστήριξης τώρα, της Υπηρεσίας Ναυτικής Εκπαίδευσης, θα προετοιμαστούν ορισμένα έργα τεχνικής βοήθειας. Ένα από αυτά είναι η δημιουργία οργανωμένου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης. Στο αντικείμενο του έργου αυτού θα περιλάβουμε και το σχεδιασμό διαδικασιών πιστοποίησης, αναγνώρισης και ισοτιμίας τίτλων σπουδών που παρέχουν και τα ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Πιστεύουμε ότι με την υλοποίηση του έργου αυτού θα αρθεί και η εκκρεμότητα σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εξάσκησης ναυτικού επαγγέλματος.
Σε επίπεδο τώρα σχεδιασμού, συγκροτήθηκε Ομάδα Έργου, θα πάρετε στο e-mail σας την απόφαση, νομίζω οι περισσότεροι τη γνωρίζετε, η οποία εκτός από την παρακολούθηση της εφαρμογής όλων αυτών των μέτρων, θα εισηγείται για συγκεκριμένα πράγματα, πρώτα απ’ όλα τη δομή, την οργάνωση, την εποπτεία, την πιστοποίηση και τον έλεγχο των διοικητικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών όλων των Ακαδημιών και των Σχολών, την κατάρτιση προτύπων εξοπλισμού αλλά και προδιαγραφών, την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των Σχολών με το Υπουργείο και το σχεδιασμό Συστήματος Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων των εκπαιδευτικών. Επίσης, θ’ αξιολογήσει το νομικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των ΜΕΚΕ.
Η ομάδα έργου θα παρουσιάσει άμεσα τον προγραμματισμό της και εντός 4 μηνών θα έχει ολοκληρώσει το έργο της, θα υποβάλλει επίσης προτάσεις για την βελτίωση της τριμερούς συνεργασίας, Υπουργείο, Ναυτεργασία και Εργοδοσία, καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπιση του πολύ σοβαρού προβλήματος του εκπαιδευτικού ταξιδιού των σπουδαστών.

Του πρώτου αλλά κυρίως του δεύτερου, που γνωρίζετε ότι είναι πολύ σπουδαίο και δυσκολότερο, δεδομένου ότι δε συγχρηματοδοτείται. Τα εκπαιδευτικά ταξίδια είναι πυλώνας για την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και πάνω απ’ όλα για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την επιτυχία του θεσμού εναλλασσόμενης εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι το πρόβλημα αναμένεται να μεγεθυνθεί και λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω της αύξησης του αριθμού σπουδαστών των Σχολών.
Γι’ αυτό και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Προχθές στη Βουλή, απάντησα σε μια επίκαιρη ερώτηση συναδέλφου μου Βουλευτού του ΚΚΕ, αναγνώρισα τις δυσκολίες που υπάρχουν, είπα ότι το Υπουργείο καταβάλλει στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας κάθε δυνατή προσπάθεια να τις αντιμετωπίσει αλλά χρειάζονται συγκεκριμένα και πρακτικά βήματα.
Ένα από αυτά αποφασίσαμε να το κάνουμε, είναι η δημιουργία ενός γραφείου σταδιοδρομίας στο εσωτερικό του Υπουργείου, το οποίο θα έχει μόνο αυτό την αρμοδιότητα να επικοινωνεί με τις ναυτιλιακές εταιρείες και με την υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος αλλά και ιστοσελίδας, θα διασφαλίζει την απόλυτη διαφάνεια της κίνησης των σπουδαστών των Ακαδημιών.
Σε επίπεδο προγραμματισμού: Προτεραιότητά μας αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των κτιριακών και των λοιπών υποδομών, αλλά και του εκπαιδευτικού προγράμματος και βέβαια η αντιμετώπιση των ελλείψεων στα εργαστήρια, στον εκπαιδευτικό εξοπλισμό, στα εποπτικά μέσα και όλα αυτά, προκειμένου ν’ ανταποκριθούμε στις επισημάνσεις που έχει κάνει η ΕΜΣΑ.

Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ομάδας έργου που σας παρουσίασα καθώς και της αξιολόγησης που θα διενεργηθεί και θα ενταχθούν σ’ ένα ολοκληρωμένο πολυετές πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών ναυτικής εκπαίδευσης. Θα βάλουμε δηλαδή όλες τις δράσεις σε προγραμματική λογική.
Ειδικότερα όσον αφορά στις υποδομές, το Υπουργείο ήδη προωθεί την αποτύπωση των τοπογραφικών σχεδίων αλλά και διαδικασίες νομιμοποίησής τους μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων. Μία από αυτές ψηφίστηκε ήδη, μια τέτοια ρύθμιση, που αφορά στην Ακαδημία της Μακεδονίας που επιτρέπει και να προχωρήσουν τα έργα που θα σηματοδοτηθούν μέσα από το ΠΕΠ, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αλλά και να υλοποιηθεί και η δωρεά του Αμερικανικού Νηογνώμονα για την αναβάθμιση των κτιρίων.
Σε επίπεδο προγράμματος σπουδών, προτεραιότητά μας είναι η εναρμόνισή τους με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις του ναυτικού επαγγέλματος, η ενίσχυση της πρακτικής εκπαίδευσης στα ναυτικά μαθήματα, η βελτίωση της μεθοδολογίας διδασκαλίας και άλλα ζητήματα, τα οποία όμως τώρα δεν είμαστε ώριμοι να τα παρουσιάσουμε.
Σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού τα προβλήματα είναι γνωστά. Αφορούν στην ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά με τη σύγχρονη ναυτική διδασκαλία, αλλά και στην έλλειψη πρόσφατης εμπειρίας στη θάλασσα.
Παράλληλα υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην προσέλκυση εκπαιδευτών υψηλού επιπέδου, οι λόγοι είναι γνωστοί, κυρίως υπάρχει έλλειψη κινήτρων αλλά και έλλειψη προσοντολογίου. Παράλληλα απουσιάζει η αξιολόγηση των εκπαιδευτών, ήδη σας είπα ότι είναι μέσα στον προγραμματισμό μας, αλλά και η δυνατότητα μετεκπαίδευσής τους.

Παρά τα προβλήματα αυτά κάναμε μέχρι στιγμής τρία βήματα. Μικρά, αλλά σταθερά. Το πρώτο είναι νομοθετική ρύθμιση που ήδη ψηφίστηκε -θα τη δείτε στα συνημμένα που θα σας διαβιβάσω- με την οποία οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, που έχουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, εξαιρούνται από την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση του Νόμου 3863 με την οποία εφαρμόζονταν περιορισμοί στις συντάξεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει ενδιαφέρον να υποβάλλουν υποψηφιότητες για να διοριστούν στις Σχολές.
Με δεύτερη τροπολογία που προωθούμε -το σχέδιο επίσης θα σας το μοιράσω- θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία μονιμοποίησης των με τριετή θητεία Επίκουρων Καθηγητών εφαρμογών των Ακαδημιών. Τέλος έγινε η προκήρυξη όπως ξέρετε των 202 θέσεων ωρομισθίων καθηγητών.
Σε επίπεδο σχεδιασμού και χρηματοδότησης και εδώ είναι το σημαντικό που θα ήθελα σήμερα να τονίσουμε. Εκτός από τις ήδη δεσμευθείσες πιστώσεις στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» προϋπολογισμού 14 εκ., το Υπουργείο μας από κοινού με το Υπουργείο Παιδείας σχεδίασε ένα πλέγμα δράσεων προκειμένου η ναυτική εκπαίδευση να ανταποκριθεί στο νέο περιβάλλον και κυρίως στις απαιτήσεις της STCW.
Αυτές οι δράσεις δεν έχουν ακόμη προϋπολογιστεί πόσο θα κοστίσουν. Όμως έχουν προσδιοριστεί και είναι: η επιμόρφωση των εκπαιδευτών των Ακαδημιών και των στελεχών του Υπουργείου, ένα ολοκληρωμένο σύστημα σύγχρονης ηλεκτρονικής τηλε-εκπαίδευσης, ένα πρόγραμμα πληροφόρησης και προσέλκυσης για νέους στο ναυτικό επάγγελμα, η εναρμόνιση του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης με την αναθεωρημένη STCW, καθώς και με τις κοινοτικές οδηγίες που βρίσκονται σε ισχύ και η δημιουργία του γραφείου σταδιοδρομίας που σας προανέφερα.

Παράλληλα, ύστερα από στενή συνεργασία που είχα με τον Υπουργό -και τον ευχαριστώ εδώ δημοσίως για την προσπάθεια που κατέβαλλε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις που έχουμε διαμορφώσει σε σχέση με το σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης- εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία των Σχολών με την κάλυψη κόστους των ωρομισθίων καθηγητών προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ το 2015 καθώς και 25 εκ. ευρώ για να καλυφθεί το κόστος του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού.
Επίσης με τον κ. Αρβανιτόπουλο συμφωνήσαμε πως οι σπουδαστές των Ακαδημιών θα εφοδιαστούν με το δελτίο ειδικού εισιτηρίου αστικών συγκοινωνιών, το γνωστό πάσο, και οι σπουδαστές των Ακαδημιών που βρίσκονται κοντά σε ΑΕΙ ή σε ΤΕΙ θα μπορούν να κάνουν χρήση των κουπονιών σίτισης, όπως και οι λοιποί φοιτητές.
Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να σας πω ότι η σίτιση που διεκόπη ξαφνικά πέρυσι, το 2011 δηλαδή, λόγω αδυναμίας του κεφαλαίου ναυτικής εκπαίδευσης (ΚΝΕ) να καλύψει, έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα χρηματοδοτηθεί εκ νέου. Με την ανάσα που παίρνουμε μέσα από τη συγχρηματοδότηση δράσεων, οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα είχαν επιβαρύνει το κεφάλαιο, θα μπορέσουμε πιστεύω να εξασφαλίσουμε τους απαιτούμενους πόρους οι οποίοι ανέρχονται στο 1,3 εκ. ευρώ έτσι ώστε να συνεχιστεί και φέτος η σίτιση σε όσους βέβαια δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις διευκολύνσεις, που μόλις σας είπα και κυρίως στις περιοχές όπου λειτουργούμε ΑΕΙ και ΤΕΙ που θα σιτίζονται με τα κουπόνια.
Λίγα λόγια για τη χρηματοδότηση και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο. Στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, το ΕΠΑΝΑΔ όπως λέγεται, ήδη υλοποιούνται ορισμένες δράσεις που αφορούν στην κατάρτιση ανέργων ναυτικών προϋπολογισμού 20 εκ. ευρώ και είμαστε σε αντίστοιχη συνεννόηση και επαφή με τις Διαχειριστικές Αρχές και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας προκειμένου και εκεί να βρούμε και πηγή χρηματοδότησης, αλλά και νέα αντικείμενα που μπορούν να στηρίξουν τη ναυτεργασία στην Ελλάδα. Και αυτό αφορά και στην ακτοπλοΐα.
Στο περιφερειακό σκέλος του ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί και βρίσκονται σε στάδιο δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 6,2 εκ. ευρώ για τεχνολογικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Παράλληλα συνεργαστήκαμε με το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Αττικής και έχουν δεσμευτεί πόροι 13 εκ. ευρώ. Που βρισκόμαστε τώρα; Είμαστε στο στάδιο υποβολής προτάσεων.

Τέλος να σας πω εδώ ότι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τις υποδομές ναυτικής εκπαίδευσης με το ποσό των 5 εκ. ευρώ. Τώρα, στο ανωτέρω πλαίσιο που περιέγραψα ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδύσεων που προγραμματίζουμε εκτός από τις μη κοστολογημένες, αυτές που έχουν ήδη κοστολογηθεί, ανέρχονται στο ποσό των 60 εκ. ευρώ. Εάν σε αυτό το ποσό αθροίσουμε και τις δράσεις που είναι ήδη ενταγμένες και υλοποιούνται, το πακέτο για τη ναυτική εκπαίδευση έχει ως αφετηρία τα 94 εκ. ευρώ και αυτό μέχρι το 2015.
Να θυμίσω εδώ ότι πριν από ένα – δυο χρόνια ο σχεδιασμός που υπήρχε από τα συναρμόδια ή εμπλεκόμενα Υπουργεία ήταν να καταργηθούν Ακαδημίες στις Περιφέρειες. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στο Υπουργείο είπα ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, όχι μόνο δεν θα καταργήσουμε περιφερειακές Ακαδημίες, αλλά θα προσπαθήσουμε να τις ενισχύσουμε αλλά και να διασφαλίσουμε βιώσιμη χρηματοδότηση. Γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα κοινοτικά κονδύλια και αυτές οι Σχολές πρέπει να στηρίζονται και να μπορούν να λειτουργούν στο διηνεκές και παράλληλα να αναπτύσσουν το εκπαιδευτικό τους έργο και γιατί όχι και εκτός χώρας. Να αποκτήσουν και διεθνή εμβέλεια.
Το έλλειμμα του ΚΝΕ όντως είναι μεγάλο και μας προβληματίζει. Εμείς για να εξασφαλίσουμε αυτή τη βιωσιμότητα θα συντάξουμε από εξειδικευμένο σύμβουλο σχετική μελέτη βιωσιμότητας και με βάση τις προτάσεις του θα προχωρήσουμε.
Μία ιδέα για την ενίσχυση των πόρων του ΚΝΕ, την οποία την εξετάζω πάρα πολύ θετικά, είναι η δυνατότητα χρήσης έναντι ανταλλάγματος των προσομοιωτών των Simulators που βρίσκονται στις Ακαδημίες, προκειμένου να παρέχεται επιμόρφωση σε στελέχη εταιρειών που υπηρετούν σε πλοία.

Κλείνω με το θέμα της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης. Είναι γνωστό ότι οι ρυθμίσεις του Νόμου 3155/2003, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον 3450/2006, δεν έχουν υλοποιηθεί. Εμείς λάβαμε υπόψη τα δεδομένα σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή το μοντέλο εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απαιτήσεις της ναυτεργασίας σε επίπεδο διεθνούς ανταγωνισμού, αλλά και τα δεδομένα στο εσωτερικό της χώρας δηλαδή οι εμπειρίες από τη λειτουργία της μεταλυκειακής ιδιωτικής εκπαίδευσης σε αρκετούς τομείς, λάβαμε υπόψη και τα όρια αλλά και τις δυνατότητες που έχει το υφιστάμενο σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης και αποφασίσαμε να προωθήσουμε την ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση, τροποποιώντας το θεσμικό πλαίσιο προς την εξής κατεύθυνση:
Οι Σχολές ΝΕΚΕ θα λειτουργούν υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των Ακαδημιών και των λοιπών Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού. Οι Σχολές αυτές θα ελέγχονται αυστηρά και θα εποπτεύονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και τα προσόντα των αποφοίτων θα πιστοποιούνται με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες ενός ενιαίου συστήματος πιστοποίησης.
Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις και λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις του άρθρου 16 του Συντάγματος αλλά και με δεδομένη την προσπάθεια αναβάθμισης της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, στη βάση του προγραμματισμού που σας ανέφερα, το Υπουργείο θα προχωρήσει τότε στην έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων.

Σας ευχαριστώ και δίνω τον λόγο στον Υπουργό Παιδείας τον κ. Αρβανιτόπουλο.

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Να σας καλημερίσω κι εγώ με τη σειρά μου, και να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον φίλο τον κ. Μουσουρούλη, για την πολύ στενή συνεργασία που έχουμε σε θέματα ναυτικής εκπαίδευσης και όχι μόνο. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι τα θέματα ναυτικής εκπαίδευσης κατά τεκμήριο κατά κύριο λόγο εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Το Υπουργείο Παιδείας εμπλέκεται με ένα επικουρικό τρόπο, αλλά για εμένα προσωπικά-τόσο ως Υπουργό Παιδείας όσο και ως βουλευτή Α' Πειραιώς και Νήσων,- η ενίσχυση της Nαυτικής Eκπαίδευσης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Και αυτό γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι δυο πυλώνες πάνω στους οποίους στήθηκε αυτός ο δυναμισμός του Ελληνισμού στη Nαυτιλία, είναι τόσο η Nαυτική παράδοση όσο και η Nαυτική Eκπαίδευση.

Γι' αυτό πρωταρχική σημασία για μας αποτελεί η αναβάθμιση της Nαυτικής Eκπαίδευσης και χαίρομαι γιατί ο Υπουργός έχει παρουσιάσει ένα συγκροτημένο και συνολικό πλαίσιο και σχέδιο για την αναβάθμιση της Nαυτικής Eκπαίδευσης.
Μέσα σε αυτό το συνολικό σχέδιο εμπλεκόμαστε κι εμείς. Να πω ότι είχαμε μια καλή συνεργασία με τον Υφυπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, όταν εγώ ήμουν Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και είχαμε αρχίσει κάποιες δράσεις. Τώρα αυτές οι δράσεις έρχονται να ενταχθούν σε ένα συνολικό πλαίσιο αναβάθμισης της Ναυτικής Εκπαίδευσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται σε αυτή την αίθουσα να εξηγήσω το γιατί, η αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης συμβάλλει στην ενίσχυση αυτή τη στιγμή της Ναυτιλίας και γνωρίζουμε όλοι ότι η Ναυτιλία είναι ένας από τους βασικούς, αν όχι ο πλέον βασικός πνεύμονας της ελληνικής Οικονομίας.

Συνεπώς θέλουμε όλοι να προχωρήσουμε σε αυτό το σχέδιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμείς συμφωνήσαμε να δώσουμε μια επιδότηση με επιπλέον πόρους 35 εκ. ευρώ, όπως προείπε και ο Υπουργός. Τα 10 εκ. ευρώ θα πάνε για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού δηλαδή κυρίως για να εξασφαλιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους και να πληρωθούν οι ωρομίσθιοι καθηγητές. Αλλά έχουμε κι ένα ποσό της τάξεως των 25 εκ. ευρώ το οποίο έρχεται να καλύψει το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι, το οποίο είναι κι αυτό πολύ σημαντικό.
Επίσης, μέσα στα πλαίσια της δικής μας πολιτικής για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας που αφορά και τη σίτιση και την εστίαση, ερχόμαστε να εντάξουμε και τις Ακαδημίες. Και γι' αυτό τον λόγο θα δώσουμε αυτό το λεγόμενο πάσο, το οποίο αφορά στο δελτίο του ειδικού εισιτηρίου που εκδίδουμε στις Αστικές Συγκοινωνίες για τους φοιτητές, να μπορούν να το χρησιμοποιούν και οι σπουδαστές των Ακαδημιών. Επίσης να μπορέσει να τους παρασχεθεί και το δικαίωμα και η δυνατότητα σίτισης σε φοιτητικές Εστίες τόσο των Πανεπιστημίων όσο και των ΤΕΙ, εάν βρίσκονται τέτοιες Εστίες στους τόπους που υπάρχουν σπουδαστές των Ακαδημιών.

Αυτό είναι ένα συνολικότερο σχέδιο γιατί πρέπει όλοι να δούμε ότι πέρα από τον εξορθολογισμό των δαπανών, πέρα από το μάζεμα, πέρα από τις περικοπές θα πρέπει η Πολιτεία να μεριμνά να υπάρχει μια κοινωνική πολιτική ιδιαίτερα για τα ασθενέστερα στρώματα. Γι' αυτό τον λόγο εμείς φέτος αυξήσαμε τους δικαιούχους της σίτισης από 57.000 σε 70.000 και αυξήσαμε τις κλίνες των Εστιών κατά 700, προσπαθώντας με ένα τρόπο, ο οποίος απευθύνεται στα ασθενέστερα στρώματα, να βοηθήσουμε την ελληνική οικογένεια, τους Έλληνες πολίτες σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο εντάσσουμε και τους σπουδαστές των Ναυτικών Ακαδημιών, αλλά είμαστε και σε στενή συνεργασία, συνολικότερα, για όλο αυτό το πλαίσιο του εξορθολογισμού και της αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης.
Εγώ θέλω να συγχαρώ και τον Υπουργό για τη συνολική αυτή πρωτοβουλία και από την πλευρά μας να τονίσουμε και να δείξουμε ότι για μας αποτελεί βασική προτεραιότητα η αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης. Και αυτή είναι μια σειρά δράσεων για τις οποίες εξασφαλίσαμε τα κονδύλια, αλλά αυτό θα έχει και συνέχεια με κάποιες σκέψεις τις οποίες έχουμε, και τις οποίες σε μεταγενέστερο χρόνο θα σας καταστήσουμε κοινωνούς. Ευχαριστώ.

Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ και πάλι τον κ. Αρβανιτόπουλο εδώ στην έδρα του στον Πειραιά, για τη συμβολή του αλλά και την κατανόηση που έχει στην ανάγκη να ενισχύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τη ναυτική εκπαίδευση και να σας πω ότι όλες οι Ακαδημίες όλες οι Σχολές έχουν ανοίξει.
Υπάρχει ένα πολύ μικρό ζήτημα το οποίο θα ρυθμιστεί άμεσα με την Ύδρα, όπου εκεί δεν επαρκούν οι μόνιμοι καθηγητές για να μπορέσει η Σχολή να ανοίξει, τελειώνει η διαδικασία της αξιολόγησης και πρόσληψης των ωρομισθίων και αυτό θα γίνει άμεσα.
Και πάλι σας ευχαριστώ και να υπενθυμίσω ότι όπως είπα και στην πρώτη μας συνάντηση αλλά και σε άλλες συναντήσεις που είχαμε κατά καιρούς, η προσπάθεια που κάνουμε και κάνω, είναι να δούμε ορισμένα ζητήματα μεγάλης σημασίας για τη ναυτιλία μας ως έργα, ως projects όπως σας είχα πει και ένα από αυτά είναι η ναυτική εκπαίδευση.
Αντίστοιχες παρουσιάσεις όταν ωριμάζουν τα έργα αυτά θα ακολουθήσουν εύχομαι να είναι σύντομα το επόμενο που προγραμματίζω να αφορά στο νηολόγιο, στις δράσεις που εντάσσω κάτω από τον τίτλο «Βελτίωση ελκυστικότητας της ελληνικής σημαίας». Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αν υπάρχουν ερωτήσεις παρακαλώ να λέτε το όνομά σας και το Μέσο που εκπροσωπείτε.

Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ («Portnet»): Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα δυο ερωτήσεις να σας κάνω. Η μία έχει να κάνει συγκεκριμένα αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όλου αυτού του πλαισίου για το οποίο μας ενημερώσατε.
Και μια δεύτερη γενικότερη ερώτηση: είναι γνωστό, είναι ένα πάγιο και επαναλαμβανόμενο κατά καιρούς αίτημα του ελληνικού εφοπλισμού όπου λένε –με δικά μου λόγια το περιγράφω- έχει βρωμίσει ο τόπος από Πανεπιστήμια και ιδιωτικά Κολέγια τα οποία συνεργάζονται με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και για οποιοδήποτε αδίκημα, μπορεί οποιοσδήποτε Έλληνας καλώς ή κακώς -δεν εξετάζω τους περιορισμούς του συνταγματικού πλαισίου τώρα, η πραγματικότητα αυτή είναι να σπουδάσει οτιδήποτε- και εμείς που είμαστε ο πιο δυναμικός τομέας της ελληνικής οικονομίας θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε ακριβώς για να παράγονται στελέχη για τις δουλειές μας».
Αντιλαμβάνομαι τους συνταγματικούς όπως ανέφερα περιορισμούς, όπως επίσης κι ένα στο παρελθόν ισχυρότερο κλίμα που θα λέγαμε και στο φοιτητικό συνδικαλισμό και μεταξύ των καθηγητών συναδέλφων του κ. Υπουργού, που στέκονται απέναντι σε ένα τέτοιο αίτημα. Διακρίνετε μήπως και μέσα από την κρίση και τον επανακαθορισμό αξιών και δυνατοτήτων την πιθανότητα να συζητηθεί ένα τέτοιο αίτημα;

Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ξεκινώ από το χρονοδιάγραμμα. Στο υλικό που θα πάρετε θα αντιληφθείτε ότι όλες αυτές οι δράσεις που έχουμε ανακοινώσει, εντάσσονται σε πρόγραμμα. Για ό,τι αφορά στα έργα υποδομών ο προγραμματισμός είναι έως το 2015, γιατί υπάρχουν και οι χρονικοί περιορισμοί των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Οι άμεσες δράσεις που είναι το Παράρτημα 1 που θα σας δώσουμε, έχουν υλοποιηθεί κατά 50% και άμεσες εννοούμε εντός του έτους. Τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δεν τις έχω μοιράσει γιατί δεν είναι ώριμες σε αυτή τη φάση.
Επίσης όπως θα δείτε στο αντικείμενο της ομάδας έργου που έχει συσταθεί, η ομάδα αυτή οφείλει να καταθέσει στον Υπουργό χρονοπρογραμματισμό εντός των προσεχών ημερών και να έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός τεσσάρων μηνών με βάση το αντικείμενό της αυτό.
Εάν το ζήτημα της παρακολούθησης αυτού του συστήματος της ναυτικής εκπαίδευσης, της προσπάθειας αναβάθμισης σε κάποια σημεία δημιουργηθούν κενά, αυτά θα διορθωθούν με άμεση παρέμβαση της ομάδας εργασίας και υπό την καθοδήγηση της νέας Υπηρεσίας Ναυτικής Εκπαίδευσης, η οποία όπως είπα και πριν και είναι πολύ σημαντικό αυτό, συγκεντρώνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων.
Επίσης θα δείτε μέσα στις προτάσεις, υπάρχει ο ρόλος ενός επιθεωρητή των Ακαδημιών. Θα ορίσουμε ένα στέλεχος του Λιμενικού Σώματος υψηλόβαθμο προκειμένου να επιθεωρεί την εφαρμογή των προτάσεων αυτών και το πώς ανταποκρίνονται οι Σχολές, οι Ακαδημίες και τα ΚΕΣΕΝ σε αυτό το πακέτο.
Τώρα στο δεύτερο ερώτημά σας θα απαντήσει ο Υπουργός, αλλά εγώ θα πω προσωπικά ότι δεν έχω κανένα φοβικό σύνδρομο σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που σας ανέφερα οποιοσδήποτε εφόσον πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές και διασφαλίζεται η χρηματοδότηση, μπορεί να επεκταθεί και σε αυτό τον τομέα.
Είναι σωστό και σκόπιμο να λειτουργεί η εκπαίδευση και για ανταγωνιστικούς όρους. Έχει να ωφεληθεί και η δημόσια ναυτική εκπαίδευση από την παρουσία ενός αξιόπιστου συστήματος ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και το αντίθετο.

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να πω, όσον αφορά Στο δεύτερο ερώτημα το οποίο μου θέσατε ότι για μας πρώτη προτεραιότητα είναι η αναβάθμιση του Δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστημίου. Και αυτό γίνεται μέσα από μια σειρά ενεργειών.

Πρώτον, είναι οι ρυθμίσεις που καταθέσαμε ούτως ώστε να εφαρμοστεί ο Νόμος 4009 και κατά το Διοικητικό του σκέλος, και χαίρομαι σήμερα να πω ότι σχεδόν όλα τα Πανεπιστήμια έχουν προκηρύξει εκλογές για Συμβούλια. Αυτό, δηλαδή, το οποίο αποτελούσε αγκάθι τον περασμένο χρόνο, έρχεται να λυθεί, να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του Νόμου, η οποία πιστεύουμε ότι θα φέρει μια καλύτερη διοικητική λειτουργία των Πανεπιστημίων.

Το δεύτερο βέβαια είναι ο συνολικός εξορθολογισμός του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι 40 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στη χώρα είναι πολλά. Όταν, για παράδειγμα, το Ισραήλ έχει μόνο 7 αντιλαμβάνεστε για μια χώρα 11 εκ. κατοίκων 40 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι πολλά. Και ξέρουμε όλοι πως έγινε αυτή η ανάπτυξη του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας. Δεν λογοδοτούσε ούτε σε Ακαδημαϊκά ούτε σε αναπτυξιακά κριτήρια.

Αυτό θα το κάνουμε μέσα από συγχωνεύσεις, έχοντας γνώμονα τον Στρατηγικό Αναπτυξιακό Χάρτη της χώρας, τα εθνικά συμφέροντα και βεβαίως και Ακαδημαϊκά κριτήρια. Αυτό θα ολοκληρωθεί και αυτό θα συντελέσει στην αναβάθμιση των ελληνικών Δημοσίων Πανεπιστημίων.

Όσον αφορά στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να έρθει -και μπορεί να έρθει-μόνο μετά την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Υπάρχουν όμως τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευση, τα ΚΕΜΕ, τα Κολέγια τα οποία έχουν τη λειτουργία τους και βεβαίως εκεί προχωράμε σε μια Νομοθετική ρύθμιση, βάσει και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, ώστε όταν πληρούν τους πολύ αυστηρούς όρους, να αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων.
Αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν πρωτίστως πολύ ανταγωνιστικά Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια και το γνωστικό αντικείμενο των Ναυτιλιακών Σπουδών να θεραπεύεται μέσα σε αυτά τα Πανεπιστήμια. Από εκεί κι έπειτα, εάν αυτό υπάρχει και σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, τα οποία υπό αυστηρούς όρους λειτουργούν και αναγνωρίζονται σιγά - σιγά και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, αυτό είναι φυσικό.

Όσο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, αυτά θα χρειαστούν πλέον την αναθεώρηση του Συντάγματος, όταν κι αν αυτή γίνει.

Λ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ («ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»): Κύριε Υπουργέ θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο πιο αναλυτικά τι ακριβώς θα γίνει με τις ΝΕΚΕ; Γιατί δεν κατάλαβα, θα γίνει τροποποίηση του νόμου;

Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει τροποποιηθεί ήδη και κανονιστικές πράξεις, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, που δεν έχουν εκδοθεί. Θα γίνει αξιολόγηση του νόμου υπό τα σημερινά δεδομένα, διεθνή και εθνικά, προκειμένου να παρέμβουμε και να δημιουργήσουμε τους αυστηρούς εκείνους όρους και προϋποθέσεις για τη λειτουργία, την αδειοδότηση, την πιστοποίηση και όλες τις διαδικασίες προκειμένου να μπορούν αν υπογραφούν αυτές οι κανονιστικές πράξεις στο μέλλον. Άρα έχουμε τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, αξιολόγηση πάνω απ’ όλα και βέβαια προσδιορισμό με ακρίβεια των όρων και των προϋποθέσεων αδειοδότησης.
###Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 69 επισκέπτες και κανένα μέλος